IdentificarseConforme o establecido no artigo 10.3 de Decreto 90/2002, polo que se regula a tenza de animais potencialmente perigosos na Comunidade Autónoma de Galicia e se crean os rexistros galegos de Identificación de Animais de Compañía e Potencialmente Perigosos e de Adestradores Caninos (REGIAC) o veterinario actuante ten a obriga de remitir ó REGIAC o tercer exemplar do impreso oficial de identificación, nun prazo máximo de 15 días despois de efectuar a identificación.

avisos

AVISO HORARIO VERÁN

Dende o día 3 de xuño, pola entrada en vigor do horario de verán, a asignación de microchips farase ata as 15:00 horas, os pedidos recibidos a partir das 15:00 horas asignaranse a partir das 8:00 horas do seguinte día laborable.

Por motivos alleos ó Consello Galego de Colexios Veterinarios, os días 26 de xullo e 16 de agosto non se fará envío de pedidos, si se fará a asignación dos microchips no horario habitual.

 

  

Pack Pasaporte + Crédito + Microchip GLOBAL-IDENT XS 1.4X9,33

Fabricante:Seasvet

Incluye 1 Microchip 1 pasaporte identificativo así como la gestión en Regiac de dicho código de Microchip.


Preloader

 Incluye 1 Microchip 1 pasaporte identificativo así como la gestión en Regiac de dicho código de Microchip.