Identificarse 

INTRODUCIÓN

O Consello Galego de Colexios Veterinarios é unha corporación de dereito público, con plena capacidade e con personalidade xurídica propia, que constitúe o órgano representativo e máximo executivo dos catro Colexios Oficiais de Veterinarios de Galicia.

Actualmente ten sede en Pontevedra. O seu ámbito de acción abarca todo o territorio de Galicia.

Os órganos de goberno do consulado son os seguintes

a) O presidente.
b) O vicepresidente.
c) O comité executivo.
d) A xunta xeral.

O comité executivo está composto polo presidente, vicepresidente, secretario e presidente provincial de cada un dos colexios que compoñen o consello.

A xunta xeral está formada polo comité executivo e os membros restantes das xuntas provinciais dos colexios membros do consello.