IdentificarseConforme o establecido no artigo 10.3 de Decreto 90/2002, polo que se regula a tenza de animais potencialmente perigosos na Comunidade Autónoma de Galicia e se crean os rexistros galegos de Identificación de Animais de Compañía e Potencialmente Perigosos e de Adestradores Caninos (REGIAC) o veterinario actuante ten a obriga de remitir ó REGIAC o tercer exemplar do impreso oficial de identificación, nun prazo máximo de 15 días despois de efectuar a identificación.

Pack Pasaporte + Crédito + Microchip DATAMARS FDX-B / PET LINK 13.3 X 2.12 MM

Fabricante:Sergave

Incluye 1 Microchip, 1 pasaporte identificativo así como la gestión en Regiac de dicho código de Microchip.


Preloader

Incluye 1 Microchip, 1 pasaporte identificativo así como la gestión en Regiac de dicho código de Microchip.