IdentificarseConforme o establecido no artigo 10.3 de Decreto 90/2002, polo que se regula a tenza de animais potencialmente perigosos na Comunidade Autónoma de Galicia e se crean os rexistros galegos de Identificación de Animais de Compañía e Potencialmente Perigosos e de Adestradores Caninos (REGIAC) o veterinario actuante ten a obriga de remitir ó REGIAC o tercer exemplar do impreso oficial de identificación, nun prazo máximo de 15 días despois de efectuar a identificación.

avisos

AVISO ENVÍOS XOVES DÍA 7

Por razóns axeas o Consello Galego de Colexios Veterinarios, o vindeiro xoves día 7 non haberá envío de material, si se farán as asignacións de microchips no horario habitual.

 

  

Crédito de alta + Pasaporte (1.Microchip)

Fabricante:Consello Galego

Los microchips pueden adquirirse fuera de la tienda online del Consello Galego, sin embargo para estos microchips es necesario adquirir sus créditos de alta y los pasaportes correspondientes a través de la tienda Online


Preloader

El cambio de titular se debe de realizar en la aplicación REGIAC antes de hacer la compra del correspondiente crédito, para así poder incluir el número de microchip en el pedido.

Es imprescindible indicar la numeración del microchip para hacer la compra del crédito de cambio de titularidad.