IdentificarseConforme o establecido no artigo 10.3 de Decreto 90/2002, polo que se regula a tenza de animais potencialmente perigosos na Comunidade Autónoma de Galicia e se crean os rexistros galegos de Identificación de Animais de Compañía e Potencialmente Perigosos e de Adestradores Caninos (REGIAC) o veterinario actuante ten a obriga de remitir ó REGIAC o tercer exemplar do impreso oficial de identificación, nun prazo máximo de 15 días despois de efectuar a identificación.

avisos

AVISO ENVÍOS XOVES DÍA 7

Por razóns axeas o Consello Galego de Colexios Veterinarios, o vindeiro xoves día 7 non haberá envío de material, si se farán as asignacións de microchips no horario habitual.

 

  

Crédito Asumido - 1 unids (1.Microchip)

Fabricante:Consello Galego

Los microchips pueden adquirirse fuera de la tienda online del Consello Galego, sin embargo para estos microchips es necesario adquirir sus créditos de alta y los pasaportes correspondientes a través de la tienda Online


Preloader
Los microchips pueden adquirirse fuera de la tienda online del Consello Galego, sin embargo para estos microchips es necesario adquirir sus créditos de alta y los pasaportes correspondientes a través de la tienda Online