IdentificarseIdentificación Covid-19

Debes ter en conta que antes de solicitar este producto especial de Identificación Covid-19 o animal xa debe estar rexistrado no REGIAC polo procedemento habitual.
Cando solicites a Identificación Covid-19 debes introducir o número de microchip de  cada identificación e o nome do veterinario actuante.
Non esquenzas de  enviar o email axuda@regiac.org,  a factura (26 € /animal identificado I.V.A. incluido) e a copia escaneada  do documento aportado polo propietario para  acreditar  a situación de  vulnerabilidade.

AVISO IMPORTANTE

Ainda  que  ningún dos datos que manexará o veterinario teñen a  consideración de   categorías especiais de datos personais conforme  o establecido no artigo 9.1 do Regulamento 2016/679 do Parlamento e  do Consello , se  recomenda que  una  vez  escaneado o documento acreditativo  da  situación de  vulnerabilidade se lle devolva ao propietario.

DATOS FISCAIS DO CONSELLO GALEGO

Consello Galego de Colexios Veterinarios.
CIF G-27263185,
C/Echegaray nº  10 - 2º
36002 Pontevedra


Fabricante:
Consello Galego
Resultados 1 - 1 de 1


Identificación Covid-19

Identificacións realizadas para persoas en situación de ...© - Consello Galego de Colexios Veterinarios 2019 -  988 60 30 75 - Rua Echegaray 10, CP 36002, Pontevedra.