HORARIO DE VERÁN

Dende o 1 de xulio ó 30 de setembro o horario de asignación de microchips será de 8:00 a 15:00 horas.

 

MASCARILLAS GRATUITAS

O Consello Galego pon a  disposición de  todos os  veterinarios  colexiados de Galicia de xeito gratuito un total de  10 mascarillas/veterinario que poderán ser recollidas en sede  colexial ou recibidas  no seu domicilio (servicio de  entrega xestionado polas empresas  SERGAVE e GALENO sen cargo algún) .

Máis información fai click aquí .