Identificarse 

O Consello Galego pon a  disposición de  todos os  veterinarios  colexiados de Galicia de xeito gratuito un total de  10 mascarillas/veterinario que poderán ser recollidas en sede  colexial ou recibidas  no seu domicilio (servicio de  entrega xestionado polas empresas  SERGAVE e GALENO sen cargo algún ) .

Máis información fai click aquí .

© - Consello Galego de Colexios Veterinarios 2019 -  988 60 30 75 - Rua Echegaray 10, CP 36002, Pontevedra.